آموزش همدلی به کودکان

همدلی و همدردی

آموزش همدلی به کودکان

بهتر است ابتدا همدردی و همدلی را تعریف کنیم. همدردی و همدلی از مفاهیم مهم در مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی هستند. در همدردی ما صرفا از لحاظ عاطفی با احساس طرف مقابل همخوان می شویم و آن احساس را متقابلا در خودمان نیز احساس می کنیم، اما در همدلی، سطوح عاطفی و شناختی درگیر هستند.

در سطح اول همدلی، ما صرفا از طریق گفتگوی انعکاسی به احساسات طرف مقابل می پردازیم بدون آنکه درستی یا نادرستی آن ها را تایید کنیم. در این مرحله از قضاوت کردن و دادن راه حل های زودهنگام خودداری کنیم. قضاوت در مورد احساسات دیگران باعث می شود حق داشتن آن احساس از آن ها گرفته شود. دادن راه حل های زودهنگام نیز باعث می شود فرد تخلیه هیجانی نداشته باشد و قبل از آنکه خود تامل کند، ما راه حل نامتناسبی به او ارائه دهیم. در همدلی قرار بر این است که ما در کنار فرد قرار بگیریم اما احساس او را تایید یا تکذیب نکنیم.

گام بعدی آن است که بعد از پذیرش احساسات فرد به او کمک کنیم تا بتواند برای آن مشکل راه حلی پیدا کند، یعنی در واقع همدلی تا حل مشکل نیز پیش می رود.

یکی از بهترین راههای آموزش همدلی به کودکان، خودِ والدین هستند. اینکه والدین در تعامل با یکدیگر چه اندازه همدلانه برخورد می کنند می تواند تعیین کننده میزان همدلی در کودکان نیز باشد. بهتر است با رفتارمان به فرزندان آموزش دهیم فراتر از خود پیش روند و به افراد دیگر و احساسات آن ها نیز توجه کنند و چهارچوب عاطفی و شناختی آن ها را درک کنند.

یکی از بهترین کارهایی که در این زمینه می توان انجام داد این است که از آن ها بخواهیم در قصه یا کارتون هایی که مشاهده می کنند خود را جای شخصیتهای مختلف قرار دهند و احساس و فکر آن ها را بازگو کنند. این بازی یکی از بهترین بازی هایی است که در این زمینه می تواند وجود داشته باشد. این بازی را می توان به هنگام خرید در مکان های عمومی نیز با کودک انجام داد.یادمان باشد همدلی باعث می شود حتی به تاثیر رفتار خود بر دیگران بهتر، عمیق تر و عادلانه تر نگاه کنیم.

دکتر فرحناز کیان ارثی;روانشناس

ارســال دیــدگــاه