افزایش مهارتهای دوست یابی در کودکان/بخش دوم

افزایش مهارتهای دوست یابی در کودکان

مهارت دوست یابی در کودکان
در مورد مهارت های دوست یابی به توانایی های کلامی و کنترل خشم در کودکان پرداخته شد.

یکی دیگر از مهارت های مهم در دوست یابی، توانایی گوش دادن است. گوش دادن شامل دو مرحله است:

۱)توجه شنیداری: یعنی به آنچه که طرف مقابل می گوید خوب توجه کنیم؛ و گام دوم پردازش شنیداری است. پردازش شنیداری یعنی آنچه را که فرد گفته مورد تحلیل قرار دهیم تا بتوانیم خوب پاسخ دهیم.

یکی دیگر از مهارتهای دوستی، توانایی شناسایی احساسات در افراد مختلف و پرداختن به آن هاست. البته در قسمت احساسات، مهم است که یک کودک، خود بتواند بدون بازداری احساسات، خود را نشان دهد.

توجه کردن به نشانه های اجتماعی نیز در دوستیابی بسیار تاثیرگذار است. بسیار مهم است که کودکان بتوانند روش های مهم برای شروع دوستی ها را یاد بگیرند. پیدا کردن علایق مشترک و پیشنهاد بازی های مختلف می تواند راه اندازِ خوبِ دوستی باشد.

بهتر است به کودکان آموزش داده شود هر دوستی قواعد مخصوص به خود را دارد. پذیرش، صمیمیت و تعهد من جمله اصول مهم در دوستی هستند. پذیرش اشاره به این دارد که نسبت به ویژگی های مثبت و ویژگی های منفی دوست، باز برخورد کنیم و آنچه را که مطلوب ما نیست مورد سرزنش قرار ندهیم. 

تعهد در دوستی یعنی پایبندی به آن چیزی که بین افراد در دوستی توافق می شود و البته در زمینه ی صمیمیت می توان به این نکته هم اشاره کرد که در دوستی های دختران، صمیمیت های دو نفره بیشتر از پسران است. دوستی یک امر توافقی بین دو نفر است و لازم است که فرزندان برای شکل دهی دوستی هایشان از این اصول و قرارداد آگاهی یابند.

در مجموع به طور خلاصه می توان گفت برای شکل دادن مهارت های دوست یابی، والدین ابتدا فرصت های لازم برای فرآیند دوستی را فراهم کنند. خانواده های درونگرا با تعاملات اجتماعی کمتر، فرصت دوستی های فوق العاده، اثربخش و سازنده را از فرزندان خود می گیرند.

در گام دوم، والدین باید در مورد اصول دوستی، اهمیت آن و آسیب رسان های آن به فرزندان توضیحات لازم را ارائه دهند. بسیار مهم است هر والدی تشخیص دهد که فرزندش دقیقا در کدامیک از مهارتهای دوست یابی مشکل دارد. 

هر چقدر والدین عزیز در این قسمت بیشتر توجه کنند، بیشتر می توانند به پرورش این مهارت در فرزند خود کمک کنند. آموزش حل مساله و تعارض نیز در این مهارت حائز اهمیت بسیار زیادی است. یادمان باشد یادگیری گام های کوچک منظم متوالی است و تمام مراحل فوق باید آهسته و پیوسته آموزش داده شوند. استفاده از قصه و بازی در تمامی مراحل آموزش به کودکان فراموش نشود.

دکتر فرحناز کیان ارثی;روانشناس

ارســال دیــدگــاه