بدبینی یا پارانوئیا چیست؟

پارانوئید، پارانویا،یا روان‌گیسختگی پارانوئیددر تعریف عام آن، حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق‌العاده و خارج از اندازه‌ای که به سلامت جانی و مالی خود می‌دهد، خود را شکنجه می‌دهد. این گونه از افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماوراء طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانواده‌شان را تهدید می‌کنند و همه در فکر توطئه چینی بر ضد آنها هستند.مشخصه ی این افراد شکاکیت و بی اعتمادی به همه ی افراد است. مسئولیت این احساسات از نظر آن ها نه به عهده ی خود آن ها بلکه بر دوش دیگران است. افراد اغلب متخاصم، تحریک پذیر و خشمگین اند. افرادی متعصب و جزم اندیش، کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع می کنند، افرادی که به همسر خود سوء ظن مرضی دارند و اشخاص بد عُنقی که اهل دعوا و مرافعه اند، اغلب دچار اختلال شخصیت پارانوئید هستند.
افراد مبتلا به پارانوئیا همیشه منتظر آن هستند که دیگران به طریقی آن ها را استثمار کنند یا به آن ها ضرر برسانند. آن ها در بسیاری از اوقات بی هیچ توجیهی در وفاداری یا صداقت دوستان و همکاران خود تردید می کنند. اغلب حسادت مرضی دارند و در وفاداری همسر یا شریک جنسی خود بی دلیل شک می کنند. این گونه بیماران در واقع احساسات خودشان را برون ریزی می کنند و دفاع مورد استفاده ی آن ها فرافکنی است، یعنی افکاری را که خود دارند و برایشان غیرقابل قبول است به دیگران نسبت می دهند.
بیماران مبتلا به این اختلال حالت عاطفی محدودی دارند و به نظر می رسد فاقد هر گونه احساس و هیجانی باشند. آن ها از اینکه مستدل و عینی می اندیشند به خود می بالند، حال آنکه چنین نیست. این ها آدم های گرمی نیستند و قدرت و منزلت افراد آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد و به آن دقیقا توجه دارند و اگر کسی را ضعیف و بیمار بیابند یا ببینند که اختلال یا نقصی در وضع و حالش وجود دارد به وی با دیده ی تحقیر می نگرند. افراد مبتلا به این اختلال ممکن است در موقعیت های اجتماعی آدم هایی فعال و کارا به نظر برسند حال آنکه اغلب دیگران را می ترسانند یا افراد را به جان هم می اندازند.
در اینجا به طور خلاصه به ملاک های اختلال شخصیت پارانوئید اشاره خواهد شد:

  •  فردی بدون دلیل کافی شک داشته باشد که دیگران دارند او را استثمار می کنند، به وی ضرر می رسانند یا سرش کلاه می گذارند.
  • مشغولیت دائم ذهنی اش شکی اثبات نشده در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان و اطرافیانش باشد.
  • به دلیل ترسی ناموجه از اینکه اطلاعاتی را که به دیگران می دهد مغرضانه بر ضد خودش به کار ببرند، از اطمینان کردن به دیگران اکراه داشته باشد.
  •  همیشه دلخور و ناخشنود باشد، یعنی اگر کسی توهین کرده باشد، صدمه ای رسانده باشد یا بی احترامی کرده باشد هیچ وقت او را نبخشد.
  •  با کوچکترین چیزی احساس کند که به شخصیت یا اعتبارش لطمه وارد شده است، حال آنکه دیگران چنین معنایی را در آن چیزها به طور آشکار نیابند، فورا واکنشی خشمگینانه نشان دهد یا به مقابله بپردازد.
  • مکررا و بدون هیچ دلیلی به وفاداری همسر یا شریک جنسی اش شک کند.

ارســال دیــدگــاه