جراحی سرطان ریه

جراحی سرطان ریه

از عمل برداشت توده سرطانی (رزکسیون) عموما در افرادی که سرطان محدود به ریه دارند استفاده می شود. بسته به گسترش سرطان، افراد مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی، سلول بزرگ یا آدنوکاسینوم نامزد عمل جراحی هستند. در مورد سرطان سلول کوچک ریه، به ندرت جراحی انجام می شود زیرا به سرعت و بسیار وسیع در بدن گسترش پیدا می کند، به طوری که برداشت آن با جراحی امکان پذیر نیست.

روش کار
جراح، توده سرطانی و بافت های چسبیده به آن را برمی دارد. شایع ترین روش جراحی سرطان ریه، لوب برداری است که طی آن بخش درگیر ریه برداشته می شود. سایر عمل ها عبارتند از: گوه برداری که در آن بخش کوچکی از یک لوب برداشته می شود، قسمت برداری (سگمان برداری) که بخش بزرگ تری از لوب برداشته می شود و در نهایت ریه برداری که کل ریه برداشته می شود. معمولا جراح، غدد لنفاوی تخلیه کننده ریه درگیر را هم در می آورد.

به طور معمول بیمار به مدت ۵ الی ۷ روز پس از عمل در بیمارستان بستری می شود، اگرچه برای بهبودی کامل به زمان بیشتری نیاز دارد. بسیاری از افراد در عرض ۴ الی ۶ هفته قادر به از سرگیری فعالیت های روزمره خود هستند. اما، سرعت و درجه بهبودی بستگی به وضعیت عمومی ریه ها، میزان بافت درگیر و سلامت عمومی شما دارد.

دورنما
از میان افرادی که سرطان آنها خیلی زود ردیابی می شود، تقریبا ۸۰ درصد بقاء ۱ ساله و ۷۵ درصد بقاء ۵ ساله دارند. بعد از عمل، این نکته بسیاز حائز اهمیت است که برای ردیابی و تشخیص زودرس عود احتمالی سرطان در ریه یا سایر قسمتهای بدن بررسی ها و آزمایشات مکرر و منظم صورت گیرد. درصورت عود سرطان، شیمی درمانی یا پرتودرمانی می تواند اندازه تومور را کاهش داده و ضمن افزایش طول عمر، درد و سایر نشانه های سرطان را نیز تضعیف دهد.

منبع: کتاب جامع سلامت خانواده، جلد دوم

ارســال دیــدگــاه