درمان های کایروپراکتیک

اینکه درمان های کایروپراکتیک (به فن ماساژ و جابجا کردن ستون فقرات کایروپراکتیک گفته می شود.)، به عنوان درمان جایگزینی و تکمیلی قرار گرفته اند، ممکن است باعث تعجب شما شود. بیش از چهل و پنج هزار متخصص کایروپراکتیک، در آمریکا، وجود دارد. یک سوم آمریکایی ها، به متخصصان کایروپراکتیک مراجعه می کنند، و در نتیجه پس از پزشکان که به عنوان مراقبین اولیه سلامتی هستند، در مرتبه دوم قرار میگیرند.

در مراحل اولیه ایجاد درمان های کایروپراکتیک، متخصصان آن، ادعا کردند که در واقع منشا بیماری ها، قرارگیری نامنظم مهره ها، نسبت به یکدیگر است و درمان آنها، به میزان نظم گیری مهره های ستون فقرات، بستگی دارد. براساس نظریه کایروپراکتیک، مهره های نامرتب باعث می شوند که حرکات ستون فقرات محدود شود و در نتیجه، اعصابی که از ستون فقرات خارج می شوند، تحت تاثیر قرار می گیرند. بنابراین، عملکرد اندام هایی که تحت تاثیر این اعصاب هستند، تحت تاثیر قرار گرفته و بیماری ایجاد می شود. با اصلاح کایروپرکتیک، این مهره ها مجددا مرتب می شوند، محدوده حرکتی افزایش می یابد، مسیر عصب ها آزاد شده و سلامتی بازگردانده می شود.

بسیاری از متخصصان کایروپراکتیک، برای درمان درد پشت، از روش های دستی موسوم به درمان های مانیپولاسیون فقرات ( مانیپولاسیون شامل انجام یک سری حرکات، به صورت غیرفعال است و معمولا با فشار در مفاصل، استخوان ها یا بافت نرم همراه است. این عمل را می توان زیر بی هوشی و یا بدون آن انجام داد)، استفاده می کنند. مطالعات نشان می دهند که مانپولاسیون می تواند چهار تا شش هفته پس از شروع درد حاد و بدون عارضه پشت، باعث بهبود عملکرد و کاهش درد بشود. البته مانیپولاسیون باید در کنار درمان های دیگر انجام شود.

درواقع، آژانس تحقیق و بررسی کیفیت مراقبت های بهداشتی، به طور قطع اعلام کرده است که مانیپولاسیون، می تواند باعث برطرف شدن موقتی درد حاد قسمت تحتانی پشت شود. با این حال شش هفته پس از رفع علایم، هیچ مدرکی وجود ندارد که تداوم مانیپولاسیون ستون فقرات را تایید کند. همچنین مدرکی یافت نشده است تا ثابت کند که مانیپولاسیون به غیر از درمان درد پشت، اثربخشی دیگری داشته باشد.

گاهی اوقات، متخصصان کایروپراکتیک با پزشکان، همکاری می کنند. با این حال، متخصصان کایروپراکتیک، نمی توانند دارو تجویز کنند و یا عمل جراحی انجام دهند. ممکن است آن ها، تعدادی از پروسه های پزشکی استاندارد را به کار گیرند. همچنین ممکن است خدمات ارائه شده، توسط متخصصان کایروپراکتیک، تحت پوشش بیمه پزشکی باشد، بنابراین شرکت بیمه خود را از این نظر بررسی کنید.

کتاب جامع سلامت خانواده، جلد دوم

ارســال دیــدگــاه