سوفل یا صدای اضافی قلب

سوفل یا صدای اضافی قلب

 

سوفل یا صدای اضافی قلب

صدایی غیر عادی قلب یا صدای اضافی قلب ( سوفل قلبی= heart murmur) :

در افراد نرمال معمولا قلب دارای دو تا صدا هست که بعنوان صدای اول و دوم نامیده میشود و اغلب در معاینه پزشک بصورت لاب داب ، لاب داب ،……. شنیده میشود ، حال اگر به هردلیلی کیفیت این صدا تغییر پیدا بکند بعنوان صدای غیر عادی از آن نامبرده میشود.

بنابراین سوفل صدای غیرمعمول قلب است که در اثر متلاطم شدن خون در داخل قلب یا عروق ایجاد میشود ، متلاطم شدن خون بعلت عبور خون از دریچه تنگ ،نشت خون از دریچه نارسا ، عبور خون از گذرگاههای غیرطبیعی مثل سوراخ دیواره قلب یا در بیشتر موارد بدلیل افزایش جریان خون اتفاق می افتد.

باتوجه به مطالب فوق بطور کلی دو نوع سوفل یا صدای اضافی قلب وجود دارد:

۱- سوفل پاتولوژیک یا ناشی از بیماری (pathologic murmur)

۲- سوفل غیرپاتولوژیک یا فیزیولوژبک یا بیگناه (innocent murmur )

در حالت اول که سوفل پاتولوژیک می باشد همیشه یک بیماری قلبی بصورت مادرزادی یا اکتسابی وجود داردو از نظر بالینی مهم بوده و بررسی بیشتر لازم می باشد. در این موارد صدای اضافی قلب به علت تنگی دریچه ، نارسایی دریچه ، سوراخ بین دهلیزی ،سوراخ بین بطنی و یا ارتباط غیرطبیعی بین عروق یا حفرات قلب ایجاد میشود.

در حالت دوم که سوفل بیگناه هست معمولا بیماری قلبی و عروقی وجود ندارد و علت ایجاد صدای غیر عادی قلب بدلیل افزایش جریان خون در داخل قلب یا عروق می باشد ،افزایش جریان خون در این موارد معمولا فیزیولوژیک ( طبیعی) بوده ممکن است در زمینه کم خونی،تب ،پرکاری تیروئید یا بدون علت مشخص باشد. این نوع سوفل برخلاف سوفل پاتولوژیک خیلی شایع بوده و در بچه ها خیلی بیشتر شنیده میشود.

صدای غیرعادی قلب در معاینه قلبی دارای درجه بندی بوده واز گرید ١-۶ تقسیم بندی میشود ،هرچه گرید صدای اضافی قلب بیشتر باشد احتمال پاتولوژیک بودن ان بیشتر هست. بنابراین پزشکان در معاینه قلب در صورت وجود صدای غیر عادی قلب بر اساس شدت ان را درجه بندی کرده و با توجه به شدت ، کیفیت ،محل ،انتشار و تغییر ان با مانورهای مختلف به بیگناه بودن یا پاتولوژیک بودن ان پی می برند و اگر در معاینه مشخص شود که سوفل بیگناه است جای هیچگونه نگرانی نبوده و نیاز به بررسی بیشتر ندارد ولی در صورتی که پاتولوژیک باشد یا شک به پاتولوژیک بودن آن وجود داشته باشد بایستی بررسی بیشتر مخصوصا اکوکاردیوگرافی انجام شود.

بطورکلی وجود صدای غیرعادی درقلب همیشه نشانه بیماری قلبی نیست و نبایستی باعث نگرانی شود ،از طرفی گاهی تنها نشانه یک بیماری قلبی میتواند صدای غیرعادی قلب باشد ،بنابراین پزشکی که کودک را معاینه کرده و صدای اضافی قلب قلبی را شنیده متوجه میشود که سوفل پاتولوژیک هست یا نه ودر صورت بیگناه بودن اصلا جای نگرانی نبوده و بایستی به والدین اطمینان خاطر داده شود.

بچه های که سوفل بیگناه دارند نیاز به بررسی بیشتر ندارند و انجام فعالیت های ورزشی بلامانع هست ،این گونه سوفل ها هیچ خطری برای کودک نداشته و ممکن است با گذشت زمان برطرف شود و در صورتی که برطرف هم نشود جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

دکتر فریدون آشنایی; فوق تخصص بیماریهای قلب اطفال

ارســال دیــدگــاه