عدم نزول بیضه

در طول دوران جنینی بیضه ها نزدیک کلیه ساخته می شوند و کم کم تا نزدیک تولد به سمت پایین نزول پیدا می کنند و در جای طبیعی خود قرار می گیرند .در بعضی از نوزادان پسر این نزول بطور طبیعی رخ نمی دهد و یک یا هر دو بیضه در جای طبیعی خود دیده نمی شوند . حتما می بایست موقع تولد نوزاد وجود هر دو بیضه توسط پزشک معاینه شود و در صورتی که یک یا هر دو بیضه در جایگاه طبیعی لمس تشد ، احتمال نزول خود به خودی آن تا سه ماهگی وجود دارد و بعد از آن احتمال آن بسیار کم می شود ، بطوری که بعد از شش ماهگی به هیچ وجه نزول خود به خودی بیضه رخ نخواهد داد و باید در صورت امکان با اقدامات جراحی بیضه ، حتی المقدور به محل طبیعی خود آورده شود ، در غیر اینصورت با گذشت زمان آسیب بیضه بیشتر خواهد شد و در سنین بالاتر احتمال تبدیل آن به بافت بدخیم افرایش می یابد .

 ” دکتر امیر مدیر “

 

ارســال دیــدگــاه