لجبازی در زندگی زناشویی

لجبازی به معنای پافشاری بر روی نظرات و عقاید خود و مخالفت با نظرات و عقاید طرف مقابل، می باشد.  این رفتار ناسازگارانه از ۱ سالگی شروع شده و در ۲ -۳ سالگی، زمانی که کودک وارد مرحله ی استقلال می شود و می تواند
توسط انجام اعمال ممنوعه دیگران را کنترل کند، به اوج می رسد.

لجبازی در زندگی زناشویی - دکتر کیان ارٍثی


در زمان نوجوانی افراد برای به دست آوردن استقلال دست به لجبازی زده و در بزرگسالی فرد برای رشد و اثبات قدرت، لجبازی می کند. این مساله می تواند مشکلاتی برای زوجین در زندگی زناشویی به وجود بیاورد.

چه راهکار هایی برای کاهش لجبازی در افراد لجباز وجود دارد؟

 •  با همسر لجباز خود به صورت مشروط موافقت کنید: “من به نظر تو احترام می گذارم اما این نظر من نیست”.
 •  با همسرتان لحن محبت آمیزداشته باشید. به طور دوستانه با او صحبت کنید و افکار خود را در حد پیشنهاد به وی ارائه دهید نه نصحیت و امر و دستور. به طور مثال، “نظرت بسیار خوب و هوشمندانه است ولی بهتر نیست که …”.
 • به هیچ وجه از تحقیر،گلایه، توهین و سرزنش استفاده نکنید: “فکر کردی همه چی رو میدونی، خود خواه”.
 • به همسرتان اجازه ی استقلال بدهید.
 •  به رفتار همسر لجباز توجه نشان ندهید و آن را نادیده بگیرید. لجبازی زمانی ادامه پیدا می کند که کسی با فرد لجبازی کند.
 • مهارت های بین فردی را فرا بگیرید. پرهیز از انتقاد نادرست، برچسب نزدن، تهدید نکردن،استدلال کردن، اطمینان بخشیدن ، پرهیز از دستور دادن، به دنبال راه حل بودن و مهربان بودن را دستور کار خود قرار دهید.
 • از رفتار شخص و نه خودِ او، انتقاد کنید.
 • تلافی، لجبازی را تشدید می کند. به دنبال تلافی نباشید.
 • ر و بحث باعث گسترش، و مذاکره و بیانِ استدلال، باعث همدلی و کاهش لجبازی می شود.
 • به تفاوت های سنی، جنسیت و فرهنگ توجه کنید.
 •  اعتماد به نفس و خود باوری را در همسر لجباز افزایش دهید.
 • افکار خود را با آرامش بیان کنید. پرخاشگری احتمال قبولِ عقیده ی شما را کاهش می دهد.
 • به او  برچسب “لجباز” نزنید.
 •  به هنگام بحث و لجبازی، شما توقف کنید و وارد دعوا نشوید.
 • عقیده ی خود را مستقیما بیان نکنید : ” تو اشتباه میکنی ، این درست است”.  عقیده و فکر خود را به صورت پیشنهاد و غیر مستقیم بدهید: ” فکر تو بسیار هوشمندانه است و نظر من با این دلایل این است که….”.  در نهایت تصمیم گیری به خود فرد سپرده شود و به او این اطمینان را بدهید که به او اعتماد دارید.
 • حالات روحی طرف مقابل را در نظر بگیرید. ممکن است فرد عصبی و یا از موضوعی ناراحت باشد و به همین خاطر لجبازی کند.
 • در گفت و گو ها راهی را نشان دهید که همسر لجباز شما، نفعِ خود را در سخنان شما پیدا کند: “اگر این کار را انجام دهی این امتیاز را به دست می آوری”.
 • به صورت هوشمندانه گفت و گو کنید تا همسر لجباز فکر کند خودش به این نتیجه رسیده و این تصمیم نتیجه ی دستور و امر شما نیست.

کاور پروفایل دکتر فرحناز کیان ارثی

ارســال دیــدگــاه