متدFUT یا FUE

متدFUT یا FUE :

برداشت مو با یک نوار کوچک از ناحیه پشت سر که معمولا تحت بی‌حسی موضعی انجام شده و حاوی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ گرافت که حاوی ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تار مو می‌باشد. سپس محل عمل به ظرافت ترمیم شده و چون خط برداشت در مسیر رویش موها بوده معمولاً محل ترمیم دیده نمی‌شود. سپس توسط تیم جراحی زیر میکروسکوپ گرافتهای فولیکولهای مو بصورت واحد های یک، دو یا سه تایی جدا و آماده جهت کاشت می‌شود.

در این روش نیازی به تراشیدن کل موهای سر نبوده. سرعت عمل پیوند در طی سه تا پنج ساعت می‌باشد.

در حال حاضر FUT مطمئن‌ترین و قطعی‌ترین روش کاشت مو در دنیا بوده و تا ۹۷ درصد استفاده‌کنندگان از این روش به نتیجه دلخواه رسیده‌اند.

دکتر فاطمه بامداد، پزشک پوست، مو و زیبایی:
این عمل با استفاده از واحدهای فولیکولی مو که از حاشیه اطراف سر برداشته می‌شوند، انجام می‌گیرد. واحدهای مو از نواری که از ناحیه اهدا کننده بریده شده، جدا گردیده و در نواحی کم مو و طاس سر کاشته می‌شوند. این واحدها همانند موی طبیعی انسان عمل می‌کنند؛ در صورتی که عمل پیوند موفقیت‌آمیز باشد، واحدهای فولیکولی مثل موهای طبیعی رشد کرده و نواحی کم مو و طاس را می‌پوشانند.
این عمل بر خلاف روش‌های قدیمی باعث شکل‌گیری توده‌های ناخوشایند و ردیف‌های نامنظم مو بر روی سر نمی‌شود. واحدهای فولیکولی پیوندی بسیار نازک هستند؛ از این رو، در تمامی نقاط سر کاشته می‌شوند. عمل پیوند واحدهای فولیکولی یک پروسه کم تهاجمی است که دوره از کار افتادگی و عوارض جانبی ندارد. با این حال، دست‌یابی به نتایج مطلوب مستلزم تجربه و مهارت بالای یک جراح متخصص است.
تفاوت بین FUT و FUE (استخراج واحدهای فولیکولی) این است که در پیوند واحدهای فولیکولی، واحدهای مو از نواری که از ناحیه اهدا کننده بریده شده برداشته می‌شوند. در حالیکه در استخراج واحدهای فولیکولی، واحدهای مو به صورت منفرد با استفاده از سوزن از ناحیه اهدا کننده جدا شده و در نواحی طاس و کم پشت پیوند داده می‌شوند.

این عمل با استفاده از واحدهای فولیکولی مو که از حاشیه اطراف سر برداشته می‌شوند، انجام می‌گیرد. واحدهای مو از نواری که از ناحیه اهدا کننده بریده شده، جدا گردیده و در نواحی کم مو و طاس سر کاشته می‌شوند. این واحدها همانند موی طبیعی انسان عمل می‌کنند؛ در صورتی که عمل پیوند موفقیت‌آمیز باشد، واحدهای فولیکولی مثل موهای طبیعی رشد کرده و نواحی کم مو و طاس را می‌پوشانند.
این عمل بر خلاف روش‌های قدیمی باعث شکل‌گیری توده‌های ناخوشایند و ردیف‌های نامنظم مو بر روی سر نمی‌شود. واحدهای فولیکولی پیوندی بسیار نازک هستند؛ از این رو، در تمامی نقاط سر کاشته می‌شوند. عمل پیوند واحدهای فولیکولی یک پروسه کم تهاجمی است که دوره از کار افتادگی و عوارض جانبی ندارد. با این حال، دست‌یابی به نتایج مطلوب مستلزم تجربه و مهارت بالای یک جراح متخصص است.
تفاوت بین FUT و FUE (استخراج واحدهای فولیکولی) این است که در پیوند واحدهای فولیکولی، واحدهای مو از نواری که از ناحیه اهدا کننده بریده شده برداشته می‌شوند. در حالیکه در استخراج واحدهای فولیکولی، واحدهای مو به صورت منفرد با استفاده از سوزن از ناحیه اهدا کننده جدا شده و در نواحی طاس و کم پشت پیوند داده می‌شوند.

ارســال دیــدگــاه