هشت عامل شروع کننده سکته های قلبی

هشت عامل ماشه ای شروع کننده سکته های قلبی حتی در افرادی که ظاهری سالم دارند


 • ورود ناگهانی در هوای سرد یا آب سرد:
  حتی ورود ناگهانی یک فرد سالم  به آب سرد یا هوای سرد میتواند باعث اسپاسم شدید عروق کرونر شود و منجر به انفارکتوس (سکته قلبی) و یا حتی مرگ شود. 
 • خشم و عصبانیت:
  تکانه های هیجانی ، خشم و عصبانیت شدید میتواند منجر به آزاد شدن ناگهانی بعضی هورمونها و توکسین ها مثل اپی نفرین ، نور اپی نفرین به مقدار زیاد در خون شود. این هورمونها میتوانند باعث افزایش شدید ضربان قلب و اسپاسم عروق کرونر قلب و منجر به شکستن پلاک های احتمالی داخل عروق و شروع پروسه انفارکتوس قلبی شود. 
 • بعضی ویروسها و میکروبها:
  بعضی ویروسهای سرما خوردگی یا میکروب ها مثل کلامیدیا پنومونیه میتوانند منجر به سکته قلبی شود. سکته های قلبی در زمستان شایعترند.
 • داروها:
  بعضی از داروها هم میتوانند باعث تحریک عروق کرونر و جمع شدگی شدید رگ و شکستن پلاک ها و شروع انفارکتوس شود.ازاین میان بعضی داروهای بیحسی استفاده شده در دندانپزشکی ها وحتی بعضی قطره های چشمی که در معاینه بکار میروند را میتوان نام برد.
 • بعضی از مواد مخدر:
  موادمخدر صنعتی و غیر از آن نظیر کو کایین، علت سکته های قلبی حتی در جوانان زیر بیست سال است!
 • بیهوشی:
  پروسه بیهوشی که برای بیماران با جراحی های غیر قلبی به کار میرود با مکانیسم های مختلفی میتواند تا سه روز بعد از بیهوشی منجر به شروع سکته های قلبی شود.
 • مصرف وعده غذایی بسیار چرب:
  تحقیقات نشان داده است حتی مصرف یک وعده غذای بسیار چرب مثل کله پاچه ، گوشت پر چرب و… میتواند بالانس اسید های چرب و رادیکالهای آزاد موجود در خون را بشدت بهم زند و منجر به شکستن پلاکهای داخل کرونر و سپس تحریک تشکیل لخته و انفارکتوس قلبی شود.
 • ورزش شدید و ناگهانی:
  مطالعات متعدد حاکی از آن است که شروع ناگهانی ورزش سنگین حتی به مدت کوتاه میتواند منجر به آغاز انفارکتوس قلبی شود.مثلا شرکت یک فرد بالای چهل سال و غیر فعال، در بازی فوتبال یا دو سریع و ناگهانی در یک فرد غیر ورزشکار باعث افزایش ناگهانی ضربان قلب و انقباض پذیری عروق کرونر می شود . این امر به خودی خود باعث شکستن و پارگی رسوبات و پلاکهای داخل عروق قلب شده و تشکیل لخته داخل رگ و سکته قلبی را باعث شود.          کاور پروفایل دکترحسین قوه ندوشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ارســال دیــدگــاه