پیشرفت های تشخیصی سرطان پستان

ماموگرافی همراه با معاینات بالینی پستان هنوز رایج ترین روش بیماریابی و تشخیص زود هنگام سرطان پستان است. با این وجود، ماموگرافی متداول حدود ۱۵ درصد از سرطان ها را به ویژه در زنان دارای بافت پستانی حجیم تشخیص نمی دهد و سه مورد از هر چهار موردی که در ماموگرافی به نظر مهم می آیند، غیرسرطانی (خوش خیم) از کار درمی آید.

پیشرفت های امیدبخشی که در شیوه های بیماریابی صورت گرفته است عبارتند از:

تشخیص با کمک کامپیوتر (CAD)

پس از مشاهده، فیلم به دست آمده از ماموگرافی توسط متخصص رادیولوژی، یک تکنولوژی پیشرفته رایانه ای که درحقیقت یک ماموگرافی پیشرفته با کمک تشخیص رایانه ای است (CAD) این فیلم را جهت یافتن نواحی مشکوک به دقت مشاهده کرده و برای بررسی دقیق تر، آن ها را پررنگ تر و واضح تر میکند. تحقیقات نشان داده است که CAD نسبت به ماموگرافی متداول قادر به یافتن مناطق مشکوک بیشتری است، اما در نهایت ثابت می شود که بسیاری از این نواحی مشکوک، طبیعی بوده اند.

ماموگرافی دیجیتالی

در این روش تصاویر ماموگرافی به جای ثبت روی فیلم، روی یک صفحه نمایش رایانه تشکیل می شود. به این ترتیب می توان تضاد رنگی و تیرگی تصاویر را تنظیم کرد. به این طریق توانایی متخصص رادیولوژی در تشخیص تفاوت های جزئی بافت افزایش می یابد.

مزیت دیگر این روش، امکان ذخیره و انتقال الکترونیکی تصاویر است. به این ترتیب می توان تصاویر ماموگرافی را از نواحی دور دست با سرعت و سهولت بیشتری برای فرد ماهری که در منطقه دیگری ساکن است ارسال کرد. ماموگرافی دیجیتالی ممکن است تشخیص سرطان پستان را بهبود بخشد، اما مطالعات باید موثر بودن این شیوه را نسبت به ماموگرافی متداول ثابت کنند.

تصویر برداری با تشدید مغناطیسی

تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) می تواند تومورهای بسیار کوچکی را که از طریق معاینه بالینی قابل تشخیص نیستند یا بر روی ماموگرافی معمولی به سختی قابل رویت می باشند آشکار کند. به علاوه، این روش به افتراق بین تومورهای سرطانی (بدخیم) از انواع غیرسرطانی (خوش خیم) کمک می کند.

در این روش، استفاده از یک صفحه مغناطیسی متصل شده به رایانه، تصاویری از بافت درون پستان گرفته می شود. برخلاف ماموگرافی، این روش میکروکلسیفیکاسیون را تشخیص نمی دهد. میکروکلسیفیکاسیون رسوبات ظریف کلسیم است که می تواند یکی از علایم اولیه سطران پستان باشد.

گرچه MRI به طور معمول برای غربالگری به کار نمی رود، اما مطالعات در حال بررسی این موضوع اند که آیا این روش می تواند یک ابزار غربالگری با ارزش برای زنان در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان پستان باشد یا خیر؟

شستشوی مجاری

شستشوی مجاری جدیدترین شیوه تشخیص زودهنگام درزنان در معرض خطر بالای سرطان پستان است. این روش شامل تزریق محلول آب نمک از طریق نوک پستان به داخل مجرای پستان و سپس بیرون کشیدن محلول و بررسی آن از نظر وجود سلول های غیرطبیعی است.

منبع: کتاب جامع سلامت خانواده، جلد دوم

ارســال دیــدگــاه