لیست مقالات

سرطان تخمدان

هرکسی ممکن است در طول زندگی بیماری را تجربه کند، اصلا مگر می‌شود کسی بیمار نشود؟ بیماری گاهی با چراغ خاموش و گاهی پر سر و صدا خودش را به ما نشان می دهد.

 هیسترکتومی

یعنی خارج کردن رحم که می تواند از طریق واژن یا از طریق لاپاراتومی و برش روی پوست شکم ( برشی شبیه برش پوستی سزارین ) و یا از طریق لاپاروسکوپی انجام شود.

کولپوسکوپی

یک آزمایش سرپایی است که در مطب انجام می شود و در مواردی که ظاهر دهانه رحم غیرعادی است یا پاپ اسمیر نرمال نیست و یا خونریزی پس از مقاربت وجود دارد ، انجام می شود.

هیستروسکوپی

یک عمل جراحی است که به کمک یک دوربین می توان واژن و دهانه رحم و داخل رحم را دید و نواحی مشکوک را برداشت یا از آنها نمونه تهیه کرد.

لاپاروسکوپی

یک عمل جراحی است که به کمک دوربین داخل شکم و لگن را می توان دید و مشکلات رحم و لوله و تخمدان را به کمک آن ، می توان تشخیص داد و درمان کرد.