هشت عامل شروع کننده سکته های قلبی

هشت عامل شروع کننده سکته های قلبی هشت عامل شروع کننده سکته های قلبی heart attack 180x180

هشت عامل ماشه ای شروع کننده سکته های قلبی حتی در افرادی که ظاهری سالم دارند ورود ناگهانی در هوای سرد یا آب سرد:حتی ورود ناگهانی یک فرد سالم  به آب سرد یا هوای سرد میتواند باعث اسپاسم شدید عروق کرونر شود و منجر به انفارکتوس (سکته قلبی) و یا حتی مرگ شود.  خشم و عصبانیت:تکانه […]

تعداد بیماران قلبی تا سال ۲۰۲۰، دو برابر می‌شود/ لزوم افزایش سرانه درمان

بیماران قلبی تعداد بیماران قلبی تا سال ۲۰۲۰، دو برابر می‌شود/ لزوم افزایش سرانه درمان            180x175

پایین بودن سرانه درمان و سهم پرداختی دولت و بیمه‌ها، باعث توزیع ناعادلانه و عدم دسترسی برخی بیماران به خدمات سلامت و درمان شده است. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد بیماران قلبی تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر افزایش می‌یابد.