• از طریق فرم زیر می توانید فایل رزومه و یا دیگر فایلها برای بخش خبر/مقاله و ...   را برای کارشناسان سایت پزشکان ایران ارسال فرمایید
  • توجه : مدت زمان ارسال به حجم فایل شما بستگی دارد   (حداکثر۵ مگابایت و با فرمتهای مجاز  jpg,png,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,pdf,rar,zip ) -  لطفاً بعد از انتخاب فایلها  ، صبر کنید تا آپلود به پایان رسیده و سپس بر روی ارسال کلیک فرمایید 

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, doc, docx, xls, xlsx, pdf, rar, zip.