درخواست ویرایش و تکمیل اطلاعات
 • صفحه اصلی
 • خدمات
 • پرسش‎و‎پاسخ
 • گالری
 • تماس با ما

میزان تحصیلات :   متخصص زنان ومامايي

گروه آموزشی:      زنان ومامايي

سوابق اجرايي:

عضو شوراي پژوهشي گروه و كميته ارتقاء دستياري

رئيس بخش زنان و مامايي بيمارستان الزهرا

سوال از پزشک

ارسـال پـرسـش

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
 • ﺳﻼﻡ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ

  ﺑﻨﺪﻩ ۲۹ﺳﺎﻟﻤﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ~ﺭﯾﻮﺩﯾﻢ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻭﻟﯽ ﺑﺘﺎ ﮐﻢ ﺑﻮﺩ
  ۱۱۵
  ﺑﺎﺯ ﺍﺯﻣﺎﯾﺸﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻻﻥ ﺑﺘﺎﻡ ﺷﺪﻩ ۲۶
  ﺍﯾﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺭﺣﻢ ﺑﺎﺷﻪ
  ﺳﻮﻧﻮ ﻭﺍﮊﯾﻨﺎﻟﻢ ﺩﺍﺩﻡ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ

  پـاسـخ