هالوکس والگوس

مشخصات کالا:

هالوکس والگوس سخت پاک سمن

مکان استفاده طولانی از آن بدون عواض و ضایعات پوستی

سبک و راحت جهت استفاده خانمها و آقایان

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

ساخت ایران

امروزه استفاده از کفش های نامناسب و پیاده روی های غیر اصولی و … باعث بروز برآمدگی هایی در ناحیه ی پا می گردد . این پدیده بیشتر در خانم ها نسبت به آقایان رخ می دهد . تنها راه درمان این عارضه نیز استفاده از هالوکس والگوس می باشد .

هالوکس به معنای انگشت بزرگ پا و والگوس به معنای بدشکلی است و آن حالتی می باشد که مفصل قاعده انگشت شست را درگیر می کند و انگشت ، نسبت به خط میانی بدن به سمت خارج می شود. پس در هالوکس والگوس ، انگشت شست پا به لبه خارجی پا منحرف می گردد . در ناحیه پوست مفصل شست ، نیز به دلیل انحراف ایجاد شده در انگشت و تماس و سایش مرتب آن با کفش ، برجستگی ایجاد می گردد که یه آن بونیون می گویند . هالوکس والگوس شدید، ظاهر بدی دارد، درناک است ، بیمار را ناراحت می کند . علاوه بر مسائل ‍‍ژنتیکی که می تواند ایجاد کننده انحراف شست یا همان هالوکس والگوس باشد ، بیشتر مشکلات به دلیل فشار زیاد درون کفش به وجود می آید . لذا در مراحل اولیه ی بیماری ، تغییر کفش از یک کفش پنجه باریک به یک کفش باز ، ممکن است مانع پیشرفت بد شکلی انگشت شود.

اورتزی که تحت عنوان هالکس والگوس سخت پاکس من دراختیار شماست با ایجاد فشاری مخالف تغییر شکل ایجاد شده به روند اصلاح زاویه مابین شست و مفصل کف پایی کمک می کند .

جهت درمان هالوکس والوس موارد ذیل را نیز بخاطر داشته باشید :

۱- استفاده از کفش های پنجه باز که هیچگونه فشاری به انگشتان وارد نشود .

۲- انجام تمرینات تصحیحی۲ نظیر دور کردن شست از انگشت دوم پا که رئزانه حداقل صد مرتبه باید انجام شود.

۳- استفاده از هالوکس والگوس نرم در طول فعالیت رزانه و هالوکس والگوس سخت حین استراحت در منزل .

مزایا:

امکان استفاده طولانی از آن بدون عواض و ضایعات پوستی .

سبک و راحت جهت استفاده خانمها و آقایان .

نقد و بررسی

هیچ نقدی وجود ندارد.