• صفحه اصلی
 • مقالات و نوشته‎ها
 • خدمات
 • پرسش‎و‎پاسخ
 • گالری
 • تماس با ما

 در سال 1350 در کاشان به دنیا آمد. در سال 1368 در رشته پزشکdrfakhraieی وارد دانشگاه شد و در سال 1376 از دانشگاه علوم پزشکی تهران و با معدل الف فارغ التحصیل شد. ایشان در سال 1376 از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشجوی پزشکی برتر شناخته شد و از دست رییس جمهور وقت جایزه دریافت نمود. در همان سال و با رتبه اول در رشته چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد و در بیمارستان چشم پزشکی فارابی- دانشگاه علوم پزشکی تهران که به عنوان معتبرترین مرکز چشم پزشکی کشور شناخته م
ی شود و نزد برجسته ترین اساتید چشم پزشکی کشور مشغول به تحصیل گردید. ایشان در سال 1380 و با رتبه ممتاز دوره دستیاری چشم پزشکی را به پایان رسانید و در بیمارستان فارابی به عنوان هیأت علمی تمام وقت مشغول به کار شد.

دکتر فخرایی در سالهای 1385 و 1386دوره فوق تخصصی گلوکوم را در بیمارستان فارابی گذراند و درهمان سال (2007) در رشته فوق تخصصی سگمان قدامی چشم و گلوکوم در مؤسسه چشم پزشکی ویلز کشور ایالات متحده آمریکا در ایالت پنسیلوانیا (Wills Eye Institute, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA) که به عنوان اولین و معتبرترین مرکز چشم پزشکی جهان شناخته می شود پذیرفته شد.

 رؤیای تحصیل در معتبرترین مرکز چشم پزشکی جهان دکتر فخرایی را در همان سال عازم ایالات متحده آمریکا کرد. ایشان با همت و پشتکار فراوان در سالهای 2008 -2009 دوره فوق تخصصی سگمان قدامی چشم و گلوکوم را در بخشهای قرنیه و گلوکوم بیمارستان ویلز با موفقیت و نزد مشهورترین اساتید چشم پزشکی جهان گذراند و تمام تلاش خود را برای آموختن تکنیکهای جدید جراحی چشم و نیز تحقیق در جدیدترین عرصه های چشم پزشکی به کار گرفت که حاصل آن انتشار مقالاتی در معتبرترین مجلات چشم پزشکی جهان می باشد. همچنین انجام و آموزش بعضی از جدیدترین متدهای جراحی چشم برای اولین بار در ایران پس از بازگشت توسط دکتر فخرایی حاصل آموخته های ایشان از دوران فلوشیپی در بیمارستان ویلز می باشد. دکتر فخرایی در این دوران در میان تمام دستیاران فوق تخصصی (Fellow) آن مرکز چنان درخشید که مفتخر به دریافت عنوان بهترین فلوی مرکز ویلز در سال 2008-2009 گردید. همچنین طی این مدت و به کمک و توصیه اساتید خود در بیمارستان ویلز، دوره های کوتاه مدتی در دیگر مراکز معتبر چشم پزشکی آمریکا در دیگر ایالات این کشور نیز گذراند.

دوران پربار تحصیل در بیمارستان ویلز و شاگردی اساتیدی چون پروفسور George Spaeth  تأثیری شگرف بر آموخته های علمی و عملی و نیز شخصیت و افکار و اندیشه های دکتر فخرایی نهاد به گونه ای که ایشان از این دوران به عنوان "بهترین دوران زندگی" خود یاد می کند.

دکتر فخرایی در سال 2009 با اندوخته ای غنی از دانش نظری و عملی چشم پزشکی به میهن بازگشت و در بیمارستان فارابی و به عنوان رئیس بخش گلوکوم مشغول خدمت به هم میهنان ارجمند و نیز تربیت دستیاران تخصصی و فوق تخصصی شد و تمام تلاش خود را برای آموزش متدهای نوین جراحی چشم به دستیارن خود به کار گرفت. حاصل تلاش علمی دکتر فخرایی انتشار دو کتاب و چاپ دهها مقاله در مجلات معتبر جهان در عرصه چشم پزشکی و نیز تربیت شاگردان برجسته در عرصه های تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی که در سراسر کشور مشغول ارائه خدمت به بیماران عزیز هستند می باشد.

ایشان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران  بوده و هم اکنون در بیمارستان فارابی نیز به جراحی و معالجه بیماران میپردازند.

Education

Ophthalmologist:

Fellow in Glaucoma & Anterior Segment:

Wills Eye Institute, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Jan. 2008 - Jan. 2009

Fellow in Glaucoma:

Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Jan. 2006 – Jan. 2007.

Residency:

Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Sep. 1997 - Sep. 2001

Board Certification in Ophthalmology Sep. 2001

Doctor of Medicine Diploma:

Tehran University of Medical Sciences, 1989 - 1997

Positions Held

Director, Glaucoma Service, Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences. February 2012-present

Associate Professor of Ophthalmology, Glaucoma Service, Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran    June 2011 - present

Assistant Professor of Ophthalmology, Glaucoma Service, Farabi Eye Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran    Feb. 2004 – June 2011

Publications

 Papers:

 1. Contact diode laser cyclophotocoagulation versus cyclocryotherapy in refractory glaucoma. Iranian Bina Journal of Ophthalmology 2001;6(3): 235-244.
 2. Comparing the results and complications of limbal-based with fornix-based trabeculectomy. Iranian Journal of Ophthalmology. 2005;17(4):20-25.
 3. Comparing the effect of 0.5% timolol eyedrop and 2% trusopt eyedrop on “central corneal thickness” changes in patients with primary open angle glaucoma. Iranian Journal of Ophthalmology. 2005; 18(3)1-5.
 4. Inhibition of intraocular fibrin formation after infusion of low-molecular-weight heparin during combined phacoemulsification-trabeculectomy surgery. Journal of cataract and refractive surgery. 2006;32(11):1921-25.
 5. Effect of Cataract Extraction on Intraocular Pressure in Chronic Angle Closure Glaucoma. Iranian journal of ophthalmology 2006;19(3):6-8.  
 6. Association between glaucoma and blood groups. ACTA MEDICA IRANICA 2006;44(5):329-32.  
 7. Intraobserver reproducibility of retinal nerve fiber layer measurements using scanning laser polarimetry with variable corneal compensation in glaucoma suspect patients. Asian Journal of Ophthalmology 2007; 9(4):167-170.
 8. Intraobserver Reproducibility of Retinal Nerve Fiber Layer Measurements Using Scanning Laser Polarimetry with Variable Corneal Compensation in Glaucoma Suspect Patients. Iranian Journal of Ophthalmology 2007;19(4):21-27.
 9. Transplantation of conjunctival limbal autograft and amniotic membrane vs mitomycin C and amniotic membrane in treatment of recurrent pterygium. Eye 2008 Mar;22(3):420-4.
 10. Primary open-angle glaucoma risk factors. Iranian Journal of Ophthalmology 2008;20(1):25-31.
 11. Sutureless versus Conventional Trabeculectomy for Management of Primary Open Angle Glaucoma.  Iranian Journal of Ophthalmology 2008;20(2):27-33.
 12. Efficacy of mementine in acute non-arteritic ischemic optic neuropathy. Iranian Journal of Ophthalmology 2008;20(3):39-44.
 13. Comparison of laser interferometry and ultrasound A-scan in measurement of axial length in asteroid hyalosis. Iranian Journal of Ophthalmology 2009;21(1):29-34.
 14. The results of trabeculectomy using a sutureless scleral tunnel technique. Int Ophthalmol. 2009 Oct;29(5):329-32.
 15. Relationship between GDx VCC and Stratus OCT in juvenile glaucoma. Eye (Lond). 2009 Dec;23(12):2182-6.
 16. Comparison of retinal nerve fiber layer thickness between amblyopic and normal eyes in unilateral strabismic amblyopia using scanning laser polarimetry. Iranian Journal of Ophthalmology 2009;21:17-20.
 17. Relationship between the GDx VCC and Stratus OCT in Primary Open Angle Glaucoma. Iranian Journal of Ophthalmology 200921(4):55-62.
 18. Effects of postoperative cyclosporine ophthalmic emulsion 0.05% (Restasis) following glaucoma surgery. Clinical and Experimental Ophthalmology 2009; 37: 842–848. 
 19. Surgical Outcomes of Intravitreal Bevacizumab and Guarded Filtration Surgery in Neovascular Glaucoma. J Glaucoma 2010 Mar;19(3):212-8.
 20. Ahmed Glaucoma Valve with Adjunctive Amniotic Membrane for Refractory Glaucoma. J Ophthalmic Vis Res 2010; 5: 158-161.
 21. Single needle revision of failing filtration blebs: a retrospective comparative case series with 5-fluorouracil and mitomycin C. Eur J Ophthalmol. 2010 Nov-Dec;20(6):1026-34.
 22. Efficacy of Memantine in Acute Non-Arteritic Ischemic Optic Neuropathy. Iranian Journal of Ophthalmology 2011;23(1):11-20.
 23. Socioeconomic Factors and Disease Severity at Glaucoma Presentation. Iranian Journal of Ophthalmology 2011;23(2):19-26.
 24. The Association of Primary Open Angle Glaucoma and Systemic Hypertension in Patients Referred to Farabi Eye Hospital. Iranian Journal of Ophthalmology 2011;23(2):31-34.
 25. Correlation between Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measured by GDx and Visual Field in Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy: A Comparison with the Contralateral Normal Eye. Iranian Journal of Ophthalmology 2011;23(2):35-43. Correspondent
 26. Intermediate-term results of the Ex-PRESS(TM) miniature glaucoma implant under a scleral flap in previously operated eyes. Clin Experiment Ophthalmol. 2011 Jul;39(5):421-8.
 27. Central Corneal Thickness in Juvenile Glaucoma. Iranian Journal of Ophthalmology 2011;23(3):15-20.
 28. Correlation between Filtering Bleb Clinical Morphology, Anterior Segment Optical Coherence Tomography Findings, and Intraocular Pressure. Iranian Journal of Ophthalmology 2011;23(4):21-28.
 29. Mutation analysis of VSX1 and SOD1 in Iranian patients with keratoconus. Mol Vis. 2011;17:3128-36.
 30. Lack of Association between the C677T Single Nucleotide Polymorphism of the MTHFR Gene and Glaucoma in Iranian Patients. Acta Med Iran. 2012 Mar;50(3):208-12.
 31. Serum Homocysteine Levels in Pseudoexfoliative Glaucoma and Primary Open Angle Glaucoma. Iranian Journal of Ophthalmology 2012;24(1):19-24.
 32. Central corneal thickness in Iranian congenital glaucoma patients. Middle East Afr J Ophthalmol. 2012 Apr;19(2):194-8.
 33. Ultrasound biomicroscopy findings in fireworks-related blunt eye injuries. Eur J Ophthalmol. 2012 May;22(3):342-8.
 34. Relationship of central corneal thickness to postural IOP changes in patients with and without glaucoma in southern India. Int Ophthalmol 2012 Aug;32(4):307-11.
 35. Central Corneal Thickness, Corneal Endothelial Cell Density, and Lens Capsule Thickness in Patients with and without Pseudoexfoliation Syndrome. Iranian Journal of Ophthalmology 2012, 24(2): 47-51.
 36. Unilateral Pseudoexfoliation in Two Young Patients with History of Iris Trauma and Associated Intraocular Surgery. Iranian Journal of Ophthalmology 2012, 24(2): 57-60.
 37. Phacoemulsification and goniosynechialysis for the management of refractory acute angle closure. Eur J Ophthalmol. 2012 Sep-Oct;22(5):714-8.
 38. Sutureless tunnel trabeculectomy without peripheral iridectomy: a new modification of the conventional trabeculectomy. Int Ophthalmol. 2012 Oct;32(5):449-54.
 39. Retinal nerve fiber thickness is reduced in sleep apnea syndrome. Sleep Med. 2013 Jan;14(1):53-7.
 40. Topical lataprost does not lead to macular thickening after uncomplicated cataract surgery in glaucoma patients. J Ophthalmic Vis Res 2012; 7 (4): 289-294.
 41. Dynamic contour tonometry in primary open angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma: Factors associated with intraocular pressure and ocular pulse amplitude. Middle East Afr J Ophthalmol. 2013: 20(2): 158-163.
 42. Cataract Surgey in patients with filtered chronic angle closure glaucoma. J Ophthalmic Vis Res 2013; 8 (1): 32-38.
 43. Large angle esotropia with high myopia and a lost medial rectus muscle: A case report. Binocular vision & Strabology.2013: 28(2): 1-5.
 44. Ocular Biometry in the Subtypes of Angle Closure: An Anterior Segment Optical Coherence Tomography Study. Am J Ophthalmol. 2013 Apr;155(4):664-673.
 45. Ahmed Glaucoma Valve Implantation With Tube Insertion Through the Ciliary Sulcus in Pseudophakic/Aphakic Eyes. J Glaucoma. 2012 Jul 23. [Epub ahead of print]
 46. Effect of phacoemulsification on drainage angle status in angle closure eyes with or without extensive peripheral anterior synechiae. Eur J Ophthalmol. 2012 Aug 3:0. doi: 10.5301/ejo.5000191. [Epub ahead of print]
 47. Effect of adjunctive viscogonioplasty on drainage angle status in cataract surgery: a randomized clinical trial. Clin Experiment Ophthalmol. 2012 Sep 7. [Epub ahead of print]

Posters:                                         

 1. Axial length and AC depth evaluation in CRVO using IOL master. 15th Iranian congress of ophthalmology,  December 5-8, 2003, Tehran, Iran,
 2.  Asymmetric retinopathy in patients with diabetes mellitus. 16th Iranian congress of ophthalmology, November 21-24, 2006, Tehran, Iran. Abstract book:161-2. 
 3. Trabeculectormy Using a Sutureless Scleral Tunnel Technique: A Pilot Study. Saudi journal of ophthalmology 2006; 20(1):109-110.
 4. Transscleral diod laser cyclophotocoagulation for treatment of glaucoma in nanophthalmos patients. 25th congress of the ESCRS, September 8-12, 200, Stockholm, Sweden. Abstract book: 165.
 5. Bleb needle revision of failing filtration blebs: A retrospective comparative case series with 5-fluorouacil (5-FU) and Mitomycin-C (MMC). 19th annual meeting of American Glaucoma Society, March 5-8, 2009, San Diego, CA, USA   Abstract book : 87.
 6. Use of endocyclophotocoagulation in patients with uncontrolled refractory glaucoma. 19thannual meeting of American Glaucoma Society, March 5-8, 2009, San Diego, CA, USA   Abstract book: 81.
 7. Bleb Needling Revision with Cataract Surgery: A Retrospective Comparative Study. ARVO 2009 annual meeting. May 3-7, 2009, Fort Lauderdale, FL, USA    Abstract book:177.
 8. Evaluation of Baerveldt Glaucoma Implant Surgery with Ancillary Filtering Surgery. ARVO 2009 annual meeting. May 3-7, 2009, Fort Lauderdale, FL, USA   Abstract book:444.
 9. Use of endocyclophotocoagulation in patients with uncontrolled refractory glaucoma. World glaucoma congress, July 8-11, 2009, Boston, MA, USA   Abstract book:35o.
 10. Blebitis after scleral tunnel cataract surgery in Werner syndrome. 18th Iranian congress of ophthalmology
 11. Correlation of RNFL measured by SLP in patients with AION. 19th Iranian congress of ophthalmology, Abstract book:86
 12. Central corneal thickness in Iranian infantile glaucoma patients. World Glaucoma congress, Paris, June 29- July 2, 2011. Abstract book p147.
 13. C-reactive protein levels in pseudo exfoliation (PXF) glaucoma and compared with normal population. World Glaucoma congress, Paris, June 29- July 2, 2011. Abstract book p158-9.

 

Free Paper Presentations:

 1. Clonidine versus acetazolamide:  IOP lowering  effect in 100 cataract surgery patients. 12thIranian Congress of Ophthalmology, December 12-15, 2002, Tehran, Iran   Abstract book:13
 2. The association between blood groups and glaucoma. 14th Iranian Congress of Ophthalmology, December 14-17,  2004, Tehran, Iran  Abstract book:128-129.
 3. Effect of cataract extraction on intraocular pressure in chronic angle-closure glaucoma. 16thIranian Congress of Ophthalmology, November 21-24, 2006, Tehran, Iran   Abstract book:82.
 4. Comparison of axial length and refractive error changes following combined cataract surgery and trabeculectomy (phacotrabeculectomy) versus cataract surgery alone. 19th Iranian Congress of Ophthalmology, November 16-19, 2009, Tehran, Iran   Abstract book:54.
 5. The relationship between socioeconomic status and severity of glaucoma. 19th Iranian Congress of Ophthalmology, November 16-19, 2009, Tehran, Iran   Abstract book:54.
 6. Surgical outcomes of guarded filtration surgery following intravitreal bevacizumab injection in neovascular glaucoma. 19th Iranian Congress of Ophthalmology, November 16-19, 2009, Tehran, Iran   Abstract book:56.
 7. Comparison of axial length and refractive error changes following combined cataract surgery and trabeculectomy (phacotrabeculectomy) versus cataract surgery alone. 19th Iranian Congress of Ophthalmology, November 16-19, 2009, Tehran, Iran   Abstract book:54.
 8. Correlation of retinal nerve fiber layer measured by SLP with visual field in AIION. 19thIranian Congress of Ophthalmology, November 16-19, 2009, Tehran, Iran   Abstract book:86.
 9. Surgical Outcomes of Lens Extraction and Goniosynechialysis in the management of Refractory Acute Angle-closure Glaucoma. 20th Iranian Congress of Ophthalmology, November 28 to December 1, 2010, Tehran, Iran  
 10. Phacoemulsification With Goniosynechialysis in Management of Refractory Acute Angle-Closure Glaucoma. ASCRS symposium, San Diego, March 25-29, 2011 
 11. Surgical outcome of phacoemulsification and endocyclophotocoagulation in neovascular glaucoma patients with a failed shunting procedure. ASCRS symposium, San Diego, March 25-29, 2011.
 12. Combined phacoemulsification and endocyclophotocoagulation for the management of neovascular glaucoma patients with a failed shunting procedure. 21th Iranian Congress of Ophthalmology, November 14-17, 2011, Tehran, Iran.
 13. Surgical outcome of phacoemulsification and endocyclophotocoagulation in neovascular glaucoma patients with a failed shunting procedure. World Ophthalmology Congress. 16-20 February 2012, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Books

 1. Curriculum for medical students. Tehran, Farabi Eye Hospital press, 2004.
 2. Glaucoma, Tehran, Haiian, 2004.
 3. Basic Principle of Ophthalmic Surgery. On press.

Thesis supervision

 1. Comparison of central corneal thickness measured by Pachpen and standard ultrasound pachymeter. 2009
 2. Comparison of topical anesthesia with and without adjunctive intracameral lidocaine during cataract surgery. 2009
 3. Central corneal thickness in patients with primary congenital glaucoma. 2009
 4. Comparison of central corneal thickness in patients with primary open-angle glaucoma and chronic angle-closure glaucoma. 2010
 5. Effect of mitomycin C augmented trabeculectomy on corneal endothelial cells. 2011
 6. Correlation between Filtering Bleb Clinical Morphology, Anterior Segment Optical Coherence Tomography Findings, and Intraocular pressure. 2011
 7. Evaluation of serum homocysteine level in Pseudoexfoliative glaucoma and primary open angle glaucoma; a descriptive, cross-sectional study. 2011
 8. Ocular biometry in the subtypes of angle closure: an anterior segment optical coherence tomography study. February 2011.
 9. Phacoemulsification and goniosynechialysis for the management of chronic angle closure glaucoma patients with and without a history of acute attack. February 2011.
 10. Effect of uncorrected hyperopic refractive error on quality of and indices obtained by Scanning Laser Ophthalmoscopy. October 22, 2012.
 11. of uncorrected myopic refractive error on quality of and indices obtained by Scanning Laser Ophthalmoscopy. May 2013.
 12. Effect of uncorrected astigmatism on quality of and indices obtained by Scanning Laser Ophthalmoscopy. July 2013.

 

Presentations

 1. Pannelist: Glaucoma suspect: Rasoule Akram Hospital Annual meeting. July 2013. Milad Convention Center, Tehran, Iran.
 2. Pannelist: Glaucoma & Refractive surgery. Rasoule Akram Hospital Annual meeting. July 2013. Milad Convention Center, Tehran, Iran.
 3. Director: Management of coexisting glaucoma & Cataract. Continuous Medical Education. July 2013, Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran.
 4. Pannelis: Bleb-associated endophthalmitis. Continuous Medical Education. June 2013, Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran.
 5. Symposium moderator: Advances in glaucoma management. 19th Farabi Eye Hospital Annual meeting. May 2013, Olympic Hotel, Tehran, Iran.
 6. Optic nerve head exam. Labbafinejad Hospital Annual Meeting. February 2013, Razi Convention Center, Tehran, Iran.
 7. Lessons from OHT, EGP, TVT and AGC studies. Glaucoma subspecialty day. 22nd Iranian International Ophthalmology Congress. October 28 – November 1, 2010, Tehran, Iran
 8. Pannelist: Glaucoma management. Controversies in Ophthalmology. Rasoule Akram Hospital Annual meeting. July 2012. Tehran, Iran
 9. Capsulorrhexis in PEX: workshop of capsulorrhexis. 18th Farabi Eye Hospital Annual meeting. May 2012, Mahmoudabad, Iran.
 10. Moderator & presenter (combined Phaco-viscocanalostomy): Workshop of management of coexisting glaucoma & cataract. 18th Farabi Eye Hospital Annual meeting. May 2012, Mahmoudabad, Iran.
 11. Panelist: IOL selection. 18th Farabi Eye Hospital Annual meeting. May 2012, Mahmoudabad, Iran.
 12. Panelist & presenter: challenging cases of cataract surgery. 18th Farabi Eye Hospital Annual meeting. May 2012, Mahmoudabad, Iran.
 13. Target IOP. Continuous Medical Education. March 2012, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
 14. Scanning Laser polarimetry (GDx). Continuous Medical Education. March 2012, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
 15. Management of coexisting glaucoma & cataract. Continuous Medical Education. March 2012, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
 16. Ocular hypertension. Labbafinejad Hospital Annual Meeting. February 2012, Tehran, Iran.
 17. Neovascular glaucoma. Continuous Medical Education. Iranian Medical council. September 2011, Tehran, Iran
 18. Imaging in glaucoma & Treatment vs. untreatment in OHTN. Controversies in Ophthalmology. Rasoule Akram Hospital Annual meeting. July 2011(28-30 Tir 1390). Tehran, Iran
 19. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Imam Hosein Hospital, July 2o11 (16 Tir 1390), Tehran, Iran
 20. Trabeculectomy ab interno (Trabectome). Tabriz University of Medical Sciences Annual Meeting. June 2011, Tabriz, Iran
 21. Nonpenetrating glaucoma surgery. Tabriz University of Medical Sciences Annual Meeting. June 2011, Tabriz, Iran
 22. New glaucoma surgical techniques workshop: Non-penetrating glaucoma surgery. 17th Farabi annual ophthalmology symposium, May 2011, Tehran, Iran
 23. Glaucoma treatment. 13th Iranian annual optometry symposium. Sptember 2010, Tehran, Iran
 24. Continuous Medical Education for general practitioners. July 2010, Iranian Medical Council, Tehran, Iran
 25. Angle closure glaucoma. Iran University of Medical Sciences annual ophthalmology symposium. July 2010, Tehran, Iran
 26. Optic nerve head evaluation. 20th Iranian International ophthalmology congress. November 2010, Tehran, Iran
 27. New concepts in angle-closure glaucoma. 20th Iranian International ophthalmology congress. November 2010, Tehran, Iran
 28. Scanning laser polarimetry. Laser applications in ophthalmology. Shahid Beheshti annual ophthalmology symposium. February 2011, Tehran, Iran
 29. Moderator of Effective Glaucoma Diagnosis symposium. 16th Farabi annual ophthalmology symposium, May 2010, Tehran, Iran
 30. Management of patients with glaucoma and cataract. 16th Farabi annual ophthalmology symposium, May 2010, Tehran, Iran
 31. Neovascular glaucoma: updates on retinal vascular diseases and glaucoma. 16th Farabi annual ophthalmology symposium, May 2010, Tehran, Iran
 32. New classification and strategies in management of angle-closure glaucoma. 16th Farabi annual ophthalmology symposium, May 2010, Tehran, Iran
 33. Heidelberg Retinal Tomography (HRT): Imaging methods in glaucoma workshop. 16th Farabi annual ophthalmology symposium, May 2010, Tehran, Iran
 34. Diabetes & Glaucoma. Continuous Medical Education. June 2010, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 35. Consensus on perimetry. Continuous Medical Education. October 2009, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 36. Wound healing. 19th Iranian International ophthalmology congress. November 2009, Tehran, Iran
 37. Releasable suture techniques: trabeculectomy workshop. 19th Iranian International ophthalmology congress. November 2009, Tehran, Iran
 38. Bleb-associated endophthalmitis: Endophthalmitis symposium. 19th Iranian International ophthalmology congress. November 2009, Tehran, Iran
 39. Ophthalmic nursing course. May 2010, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 40. Medical therapy of glaucoma. Continuous Medical Education. November 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 41. Moderator of Laser applications in glaucoma. Continuous Medical Education. July 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 42. Thyroid Orbitopathy & Glaucoma. Continuous Medical Education. May 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 43. Continuous Medical Education. July 2009, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 44. Target IOP. Continuous Medical Education. September 2008, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 45. Medical therapy of glaucoma. Continuous Medical Education. March 2007, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 46. Continuous Medical Education for general practitioners. August 2007, Iranian Medical Council, Tehran, Iran
 47. 19th Iranian International ophthalmology congress. May 2007, Tehran, Iran
 48. New perimetry techniques. 17th Iranian International ophthalmology congress. November 2007, Tehran, Iran
 49. Blepharitis & Conjuntivitis. Continuous Medical Education for general practitioners. March 2006, Iranian Medical Council, Tehran, Iran
 50. Side effects of Glaucoma Medications. Isfahan University of Medical Sciences Annual Ophthalmology Meeting. March 2006, Isfahan, Iran
 51. Moderator of perimetry workshop. 16th Iranian International ophthalmology congress. November 2006, Tehran, Iran
 52. Hypotensive lipids. Continuous Medical Education. October 2006, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 53. Approach to pigmentary glaucoma. Continuous Medical Education. October 2006, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
 54. Pigmentary glaucoma. Continuous Medical Education. June 2006, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 55. 15th Iranian International ophthalmology congress. November 2005 Tehran, Iran
 56. 14th Iranian International ophthalmology congress. November 2004, Tehran, Iran
 57. Glaucoma treatment. 13th Iranian International ophthalmology congress. November 2003, Tehran, Iran
 58. Continuous Medical Education. August 2003, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 59. 12th Iranian International ophthalmology congress. November 2002, Tehran, Iran
 60. 11th Iranian International ophthalmology congress. November 2001, Tehran, Iran
 61. Astigmatism correction. Continuous Medical Education. August 2000, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Overseas congress attendance:

 1. 11th European Glaucoma Society Annual Meeting, Nice, France, June 7-11, 2014.
 2. 30th Congress of the ESCRS, Milan, Italy, 8 - 12 September,2012.
 3. World Glaucoma Congress, Paris, Fance, June 29- July 2, 2011.
 4. Wills Eye Institute CME-Vitreoretinal disease update, Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, October 25, 2008
 5. Wills Eye Institute Retina Club Meeting. Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, October 24, 2008
 6. The 26th Annual Forum for Pediatric Ophthalmologists. Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, October 17, 2008
 7. Wills Eye Institute CME-Glaucoma Update: New ideas in surgical management of glaucoma. Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, October 11, 2008
 8. Wills Eye Institute CME-Oculoplastic update: Eyelid and facial rejuvenation: A multidisciplinary approach. Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, April 26, 2008
 9. Wills Eye Institute CME-Retina Update: What you want to know in retina: practical and cutting edge. Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, April 19, 2008
 10. Wills Eye Institute CME-Cornea update: Corneal dystrophies. Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, April 12, 2008
 11. Wills Eye Institute CME-orbital update: Controversies in orbital disease. Wills Eye Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA, March 8, 2008
 12. American Academy of Ophthalmology Joint Meeting. Atlanta, Georgia, USA, November 8-11, 2008
 13. 3rd Africa and Middle East Ophthalmology Forum.  Dubai, UAE, April 12-13, 2oo6
 14. 6th International Glaucoma Symposium – I.G.S . Athens, Greece, March 28-31, 2007

سوال از پزشک

ارسـال پـرسـش

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
 • سلام دکتر ببخشید تقریبا ۷ماه میشه که پیش خودتون عمل لازک کردم دچشمام خیلی درد داره خصوصا چشم چپم اردبیل دانشجوم رفته م پیش دکتر گفته عفونت کرده دکتر یه شامپو ویه قطره ویه پماد نوشته اما هنوز چشم چپم درد میکنه

  پـاسـخ
  • نظر شما چیست

   پـاسـخ