• توضیحاتی در مورد مرکز

  مرکز رادیولوژی و سونوگرافی ونک به مدیریت دکترشکوفه بزرگ نیا و دکتر مهرانگیز رحمانی  به شماره نظام پزشکی (14459)و (13694) متخصص رادیولوژیست و سونوگرافی جزو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه ونک شهر تهران می باشند .

  برخی از خدمات اختصاصی این مرکز :

  1. سونوگرافی تیروئید
  2. سونوگرافی داپلررنگی
  3. سونوگرافی ترانس واژینال
  4. ماموگرافی
  5. سفالومتری-opc
  6. پری اپیکال

  طرف قرار داد با بیمه های :

  خدمات درمانی ، تامین اجتماعی، ارتش

  • سونوگرافی تیروئید
  • سونوگرافی داپلررنگی
  • سونوگرافی ترانس واژینال
  • ماموگرافی
  • سفالومتری-opc
  • پری اپیکال
 • معرفی کادر متخصص

  دکتر شکوفه بزرگ نیا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی  جزو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران  مدیر رادیولوژی و سونوگرافی ونک  در تهران می باشد .

  دکتر مهرانگیز رحمانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی جزو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران  مدیر رادیولوژی و سونوگرافی ونک در تهران می باشد.

 • تماس با ما

  ضلع شمال شرقی میدان ونک کوچه صانعی پلاک 27

  تهران / تهران